Leveringsvoorwaarden Klambu

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden voor alle overeenkomsten met Klambu de volgende leveringsvoorwaarden.

1. Tot stand komen van een overeenkomst

Alle aanbiedingen van Klambu via de website of anderszins zijn vrijblijvend. Een koopovereenkomst ontstaat pas wanneer het complete bestelproces op de Klambu website is doorlopen. Overige bestellingen leiden pas tot een koopovereenkomst  wanneer deze door Klambu zijn bevestigd. De feitelijke verzending van de  bestelde goederen geldt ook als een orderbevestiging.

2. Levering

Verzending vind plaats zo snel mogelijk na ontvangst van de bestelling. Indien het product niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling kan worden verzonden is Klambu verplicht u zo snel mogelijk te informeren. Koper kan in dat geval  kiezen tussen een langere levertijd dan wel de bestelling te annuleren. In geval van annulering zal Klambu het reeds betaalde aankoopbedrag binnen 5 dagen terug storten.

3. Recht op terugzending,  vervanging en garantie.

De normale wettelijke garanties zijn van toepassing.
Geleverde producten kunnen worden geretourneerd binnen 14 dagen na verzending van het product. Alleen wanneer het product ongeopend en in de originele verpakking is geretourneerd binnen de gestelde termijn wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort. Kosten en risico van de retourzending ligt bij de koper. Indien producten beschadigd aankomen of het product blijkt na opening niet te voldoen aan datgene wat is vermeld op de aanbieding, dient de koper binnen 3 dagen dit onder vermelding van naam, adres, e-mail adres en telefoonummer te melden via [email protected] of schriftelijk aan Klambu, Vrijenbergweg 17, 7317AB Loenen, Gld.  Klambu neemt vervolgens binnen 3 dagen kontakt met u op om een oplossing te zoeken voor het probleem.
Klambu aanvaart geen aansprakelijkheid voor het uiteindelijk effect van het gebruik van het product, ook niet in geval de koper zich correct aan de gebruiksaanwijzing van het product heeft gehouden. Ook voor eventuele onverwachte bijwerkingen aanvaardt Klambu geen  aansprakelijkheid. Mocht Klambu desondanks toch aansprakelijk zijn voor de gevolgen van het gebruik van het product, dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijheidsverzekering van Klambu vergoedt.
 
4. Prijzen, betaling, eigendomsvoorbehoud.

Prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, echter altijd exclusief verzendkosten en/of afleverkosten. Producten gekocht via de website dienen vooraf te worden betaald, de betaling is onderdeel van het bestelproces. Voor overige bestellingen geldt contante betaling bij aflevering. De extra kosten van een zending onder rembours zijn voor rekening van de koper.
Goederen waarvoor het complete aankoopbedrag nog niet is ontvangen blijven eigendom van Klambu.

5.  Overige bepalingen

Alle intellectuele eigendomsrechten van de website, het merk, de verpakkingen en verkoopmaterialen  zijn eigendom van Klambu of van aan Klambu verbonden bedrijven. Inhoud van de website mag niet worden gekopieerd, behalve na schriftelijke toestemming van Klambu.
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.